Lidgeld

Indien u lid wordt vóór 01/04/2022:


Lidgeld

Forfait zwembeurten

Totaal

Zwemschool

€40

€45

€85

Recreanten

€40

€45

€85

Wedstrijdzwemmers

€40

€90

€130

Familiezwemmers

€40

€10

€50

Medewerkers

€15


€15

Steunend lid

€25


€25

Indien u lid wordt na 01/04/2022 en vóór 01/09/2022:


Lidgeld

Forfait zwembeurten

Totaal

Zwemschool

€40

€35

€75

Recreanten

€40

€35

€75

Wedstrijdzwemmers

€40

€70

€110

Familiezwemmers

€40

€10

€50

Medewerkers

€15


€15

Steunend lid

€25


€25

Indien u lid wordt na 01/09/2022


Lidgeld

Forfait zwembeurten

Totaal

Zwemschool

€40

€25

€65

Recreanten

€40

€25

€65

Wedstrijdzwemmers

€40

€50

€90

Familiezwemmers

€40

€5

€45

Medewerkers

€15


€15

Steunend lid

€25


€25

Om lid te blijven en in orde met de verzekering, dienen we als club de lijsten van heraangesloten en nieuwe leden aan de federatie “FROS Mulitsport Vlaanderen” begin 2022 over te maken.

Wij vragen u dan ook om uw lidgeld betreffende 2022 ten laatste op 7 januari 2022 te betalen per overschrijving op rek nr. BE47 9730 4136 5480 van ZVM vzw, met de mededeling “LIDGELD 2022: Naam Voornaam geboortedatum”.

Omwille van de corona-maatregelen kan het lidgeld voor 2022 enkel betaald worden via overschrijving.


Als op 14 januari 2022 het individuele lidgeld voor 2022 nog niet is betaald kan, voor de betrokkenen, de toegang tot het zwembad worden geweigerd, tijdens de zwemuren van onze club.


Weetje: verscheidene ziekenfondsen geven kortingen op lidgelden voor sportclubs. Voor meer informatie neem contact op met uw persoonlijk ziekenfonds.