Verzekering


Verzekering


Alle leden van Zwemclub Vrij Merksem vzw worden jaarlijks, bij de betaling van hun lidgeld, aangesloten bij de FROS Amateursportfederatie vzw.


Door deze aansluiting is elke lid gedekt door de sportverzekering van FROS.


Wat dekt de sportverzekering van FROS?


De polis voorziet 2 belangrijke dekkingen: burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.


Enerzijds is de aansprakelijkheid van de federatie en de aangesloten clubs gewaarborgd voor eventuele fouten in het beheer en de organisatie van de sportactiviteit.


De aansprakelijkheid van en voor de vrijwillige helpers (leden en niet-leden) is hierbij automatisch gedekt.


De persoonlijke aansprakelijkheid van de leden is eveneens verzekerd maar enkel na tussenkomst van de eigen familiale verzekering.


Maar dit is niet alles. De aansprakelijk van een club voor de inrichting van andere sportactiviteiten of niet-sportactiviteiten (BBQ, kwisavond, mosselfeest) is automatisch mee gewaarborgd!


Anderzijds genieten de leden van een dekking lichamelijke ongevallen tijdens de beoefening van deze activiteiten in clubverband waarbij de waarborgen overlijden, blijvende invaliditeit, dagvergoeding en medische kosten werden voorzien.


Meer uitleg over de sportverzekering kunt u terugvinden op de website van FROS:

http://www.fros.be/index.cgi?path=/Verzekering


Wat moet ik doen in geval van fout of schade?


Indien u gebruik dient te maken van de sportverzekering kunt u contact opnemen met de secretaris van Zwemclub Vrij Merksem vzw, de heer Pieter Wielemans, via e-mail secretariaat@zvm.be of

GSM +32 (0)477 77 93 96 (liefst na 18.00 uur).